skip to Main Content

Eğitimin Adı:
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. Bu eğitim yan sanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hem de bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Hedef Kitle:
Orta ve üst düzey çalışanlar, bilgi güvenliği ile ilgilenen herkes bu eğitime katılabilir.

Akreditasyon:
Exemplar Global (RABQSA)

Eğitimin Süresi:
40 saat (5 gün)

Eğitimin İçeriği:
1. ve 2. Gün: AU Modülü – “Yönetim Sistemleri Denetimi”
Çevre ve Yönetim Sistemlerinin Tarihi
Sürekli İyileştirme
ISO 9001 ve ISO 27001 standartları
Denetim Prosesleri
İletişim Becerileri
Denetçinin Becerileri ve Sorumlulukları, Rolü
Soru Geliştirme
ISO 19011
Denetim Planları ve Doküman gözden geçirme
Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
Denetçi teknikleri
Süreç tabanlı denetim ve örnekleme

3. ve 4. Gün: EM Modülü – “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetimi”
BGYS & dokümantasyon
Bilgi güvenliği sistemleri kontrolü
Başlangıç çevre gözden geçirmeleri
Bilgi güvenliği Yönetim ilkeleri
ISO 27001’nin ayrıntılı açıklamaları
Süreç tabanlı denetim

5. Gün: TM Modülü – “Sistem Denetim Takımlarınn Yönetimi”
Sertifikasyon süreci
Denetçi beceri ve yetkinlikleri
Denetçinin denetleme kodu
Denetimin yasal / etik yönleri
Akreditasyon & Sertifikasyon kuruluşları
ISO 27001 ‘nin ayrıntılı açıklamaları
Objektif Delil
Endüstri Kodları
Denetim Kodları

Back To Top