skip to Main Content

*Tüm üretim ve hizmet sektörlerine, uygun maliyetli, rekabetçi, bağımsız ve tarafsız üçüncü taraf belgelendirme hizmeti sağlamaktır.
*Sektörel gereksinimleri de göz önünde tutarak tutarlı denetimler sunmak.
*Değer katan hizmetleri sürekli iyileştirmek ve yeni standart ve uygulamaları hızla kendi sistemine entegre ederek müşteriye sunmak,
*Yasal, müşteri ve diğer şartlara yeterince ve tatmin edici olarak uymak,
*Tüm proseslerimizde güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir firma olmak için her türlü tedbiri almak, bu amaçla kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bilgi güvenliği ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerini uygulamak,
*Çevresel etkilerimizi kontrol ederek kirliliğin önlenmesi ve tehlikeler için tedbirler alarak kazaların engellenmesi konusunda çalışmalar yapmak,
*Uzun soluklu geleceği planlayan ve gerçekleştiren bir firma olmak,
*Çalışanlarımızın eğitimine ve yeteneklerinin geliştirilmesine önem vermek,
*Kalite sistemimizi gelişen teknoloji şartlarına uygun bir şekilde sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Back To Top