skip to Main Content

ISO 22000:2018

Belgelendirme

ISO 22000 Gıda zinciri boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin analiz edilerek belirlenmesi, kontrol noktalarının ve önlemlerinin belirlenmesi, sistemin uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizini, sistemin iyileştirilmesini iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini şart koşar. HACCP standartları genel olarak gıda üreticileri tarafından kullanılmaktadır; ISO 22000 gıda üreticileri yanında hammadde tedarikçileri, hayvan yem üreticileri, gıdaya temas eden ambalaj üreticileri, gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalları üreticileri, gıda nakliyecileri, gıda depoları, gıda makine üreticileri gibi sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da belgelendirme amaçlı kullanılır. Gıda Zinciri: Gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümüne verilen isim.

 

ISO 22000’i Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,

1. Çiftçiler,

2. Hasatçılar,

3. Yem üreticileri,

4. Gıda bileşeni üreticileri,

5. Gıda üreticileri,

6. Gıda satıcıları,

7. Gıda servisleri,

8. Hazır yemek firmaları,

9. Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

10. Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar

1. Ekipman sağlayan kuruluşlar,

2. Temizlik ve sanitasyon ajanları,

3. Ambalaj malzemeleri

4. Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

Neden ISO 22000

• Ürünün Pazarlama Gücünü Artması

• Ürün Güvenliğine Olan Güvenin Artması

• Problemleri Tespit Etmek Ve Çözmek İçin Sistematik Bir Yaklaşımdır.

• Müşteri Memnuniyetini Sağlar.

• Maliyetleri Azaltır, Karlılığı Arttırır.

• Gıda Güvenliğini Sağlamak İçin Etkin Yöntemdir.

• Takım Çalışması, Personelin Bilinçlenmesi Ve Katılımı Sağlar.

• ISO 22000 Belgesi Sayesinde, Gıda Güvenliğine Gösterdiğiniz Özenin Müşterilerinize Kanıtlanması ve Pazar Payının Artırılması

Back To Top