skip to Main Content

EAC BELGESİ

EAC, BİLGİLENDİRME VE RUSYA SERTİFİKA,

EAC 2013 Yılında Gümrük Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya piyasalarına arz edilecek bazı ürünlere ilişkin ortak teknik düzenlemeler getirmiştir. Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) bazı ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır. AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTIP) bazında ürün listesi belirlenmiştir. Rusya EAC gümrük birliği sertifikalarında 15/10/2013 tarihinden 10/03/2014 tarihine kadar belli başlı ürünlere sertifika getirmiş 15/03/2015 tarihinden itibaren Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’a ihracat yapacak üreticilerin, (Türkiye tüm Ülkeler) ihracat yapılanürünlerin tamamına sertifika zorunluluğu getirmiştir. 2016 yılında Ermenistan ve Kırgızistan 2017 yılında Özbekistan Avrasya birliğine dahil olmuştur.

GÜMRÜK BİRLİĞİ SERTİFİKALARINI KAPSAYAN FASIL LİSTESİ; 

1. Makine ve ekipmanları
2. Alçak gerilim ve ekipmanları
3. Yüksek gerilim ve ekipmanları 
4. Gaz yakıtları ile çalışan cihazlar ve ekipmanları
5. Basınç altında çalışan ve ekipmanları
6. Basınç altında çalışan kaplar ve ekipmanları
7. Tehlikeli ortamlarda çalışan ve ekipmanları
8. Lunapark hız trenleri, oyun alanları için ve ekipmanlar
9. Asansörler ve ekipmanları
10. Tekerlekli araçlar ve ekipmanları
11. Traktörler ve ekipmanları
12. Tarım makineleri ve ekipmanları
13. Ormancılık makineleri ve ekipmanları
14. Otobüs ve ekipmanları
15. Yüksek hızlı dahil demiryolu taşımacılığının lokomotif , vagonları ekipmanları
16. Raylı metro lokomotif ,vagonları ve ekipmanları
17. Hafif raylı, tramvaylar ekipmanları
18. Denizcilik taşımacılığı nesneleri ve ekipmanları
19. İç su taşımacılığı nesneleri ve ekipmanları
20. Küçük gemiler ve ekipmanları
21. Binalar, Yapılar ve ekipmanları
22. Yapı malzemeleri ,ürünleri ve ekipmanları 
23. Yüksek hızlı dahil demiryolu taşımacılığının altyapısı ve ekipmanları
24. Metro altyapısı ve ekipmanları
25. Yol ve ekipmanları
26. Fişekçilik (piroteknik) ile ilgili bileşimler ,bunları ihtiva eden ürünler ve ekipmanları
27. Sivil uygulamalar için patlayıcılar , bunları ihtiva eden ürünler ve ekipmanları
28. Hafif sanayi ürünleri (konfeksiyon parça mallar, halılar ve kilimler, örme, giyim ve deri; ayakkabı; kürk ve kürk ürünleri) ve ekipmanları
29. Oyuncaklar ve ekipmanları
30. Çocuklar , gençler için ürünler ve ekipmanları
31. Çocuk bakım ürünleri ve ekipmanları
32. Sofra gereçleri ve ekipmanları
33. Hijyenik amaçlı ürünler ve ekipmanları
34. Parfüm , kozmetik ve ekipmanları
35. Ağız (oral kavite) hijyeni ve ekipmanları
36. Ambalajlama ve ekipmanları
37. Kişisel koruma araçları ve ekipmanları
38. Yangın güvenliği araçları ve ekipmanları
39. Yangın söndürme maddeleri ve ekipmanları
40. Tıbbi ürünler ve ekipmanları
41. Sıhhi tesisat ve ekipmanları
42. Mobilya ürünleri ve ekipmanları 
43. Kimyasal ürünler ve ekipmanları
44. Sentetik deterjanlar ve ekipmanları
45. Ev ürünleri ve ekipmanları
46. Boyalar , solventler ve ekipmanları
47. Gübre ve katkı maddeleri
48. Bitki koruma ve ekipmanları
49. Benzin, dizel , deniz yakıtı, jet yakıtı ,kalorifer yakıtı ve ekipmanları
50. Yağlayıcılar, yağlar , özel sıvılar ve ekipmanları
51. Su, gaz, termal enerji, elektrik enerjisi için cihazlar , hesaplama sistemleri ve ekipmanları
52. Petrol ürünleri için cihazlar ,hesaplama sistemleri ve ekipmanları
53. Gıda ürünleri ve ekipmanları
54. Alkollü içecekler ve ekipmanları
55. Yem ve yem katkı maddeleri
56. Tahıl ve katkı maddeleri
57. Tütün ürünleri ve katı maddeleri
58. Av , spor silahları, mühimmat ve ekipmanları
59. Telekomünikasyon tesisleri ve ekipmanları
60. Kömür , yan ürünleri ve ekipmanları
61. Yakıt olarak kullanım için sıvılaştırılmış petrol gazı ve ekipmanları
62. İnsan cildi ile temas eden malzemeler
63. Doğal ve Teknojenik (insan yapımı) özellikli sivil savunma ve acil durumlar için tasarlanmış ürünler
64. Taşıma ve / veya kullanım için hazırlanan yağ
65. Taşıma ve / veya kullanım için hazırlanan yanıcı doğalğaz
66. Sıvı ve gaz hidrokarbonların taşınması için boru hatları

EAC GÜMRÜK BİRLİĞİ SERTİFİKASI DEKLARASYONU,

Ürünün kalite ve güvenliğini teyit eden belge mevcut durumda üç ülkenin Gümrük Birliği bölgesinde geçerli olacak bir Gümrük Birliği devlet tescili belgesi (CSR CU) olacaktır.

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası veya “EAC Sertifikası” adı verilen, üretilen veya imal edilen ürünlerin yüksek kalitesini teyit eden resmi belgelere, yanı sıra tüm özelliklerinin ve özelliklerinin, devlet standartlarının onaylanmış ve mevcut gereklilikleri ve normlarına tam olarak uyduğu anlamına gelir.

Toplamda, Gümrük Birliği Birleşik Bölgesinde, çok sayıda ürünün satışını ve çıktısını düzenleyen 20’den fazla onaylanmış, geliştirilmiş ve etkili teknik düzenlemeler bulunmaktadır.

Tek Gümrük Bölgesi’nin kurulması için imzalanan Anlaşmaya göre, antlaşmaya katılan ülkeler arasında malların yasal cirosu için birleşik kurallar var. Bu amaca yönelik olarak, Gümrük Birliği Birleşik Komisyonu’nun temel sorumlulukları teknik yönetmelikte kabul edilen tüm yasal ve yasal belgelerin onaylanmasını da içeren işlevlerdir.

Bu Komisyon, Tek Tüketici Piyasasına doğrudan mal dolaşımına girmeden önce zorunlu bir emniyet ve kalite değerlendirmesi yapmak zorunda olduğu tek bir ürün listesini geliştirir ve kabul eder. Bu listeye dayanarak, bu belgede belirtilen tüm emtia kategorileri için, Gümrük Birliği’ne uygunluk beyanını veya uygunluk belgesi vermek gerekir.

Gümrük bölgelerinde üretilen veya diğer ülkelerden ithal edilen ürünlerin Gümrük Birliği’ne uyumu ve teyidi için tek tip kuralların oluşturulmasında diğer önemli bir aşama, bazı teknik düzenlemelerin ön hazırlık ve tescili sürecidir. Bu teknik dokümanlar, hammadde, kalite değerlendirmesi, tanımlama kuralları ve belirli mal kategorilerinin işaretlenmesi ile ilgili alınan standartlar, kurallar, güvenlik gereklilikleri ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Toplamda, Gumruk Bırlıgınde (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya) sayısız ürünün satışını ve çıktısını düzenleyen 20’den fazla onaylanmış, geliştirilmiş ve işletim teknik düzenlemesi bulunmaktadır.

Back To Top