skip to Main Content
 • Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarda veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.
 • Ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (Örnek:’ Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.’)
 • Ürün üzerine kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya paket, kap için de bulunan bir ürün olabilir)
 • TQA – IAS logosu, belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz bir zemin üzerine kullanılabilir. TQA – IAS logosu, belgelendirilen yönetim sistemi doğrultusunda, verilen örnek logolardan  herhangi biri seçilerek kullanılabilir. Logo boyutları, oranlar sabit kalmak koşulu ile küçültülüp, büyütülebilir.
 • TQA – IAS logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak Belgelendirme Müdürlüğünde onay alınarak kullanılabilir.
 • Ticari amaçlı ve kurumsal logolar, ancak sertifika numarası ile birlikte kullanılabilir. Sertifika numarası, Belgelendirme Müdürlüğünden öğrenilerek kullanılmalıdır.
 • TQA – IAS logosu, belge teslim sırasında ilgili kuruluşlara verilir. Ayrıca logolara web sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir.
 • Belgelendirilen kuruluşlar, TQA – IAS logosunu sadece belge kapsamı dahilinde ki faaliyet alanlarında kullanabilir. TQA – IAS logosu  ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışında ki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
 • Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi işlemleri uygulanır.
 • Belgenizin iptal olması durumunda kuruluşunuzun kullanmış olduğu belgelerin resmi kurumlarda ve ihalelerde kullanım geçerliliği kalmayacağından şirketinizin reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürlerinde, ürün ambalajlarında kullanılamaz.

TQA IAS - ISO 9001 2008TQA IAS - ISO 9001 2008

Back To Top