skip to Main Content

Denetlediğimiz kuruluşları ve çalışanlarını geliştirmek,
Bilgi üretme ve paylaşmaya dayalı değer yaratan eğitimler sunmak,
Hizmet verdiğimiz bütün kuruluşlarda bilgi güvenliği, gizlilik ve ahlaki kurallara uymaktır.

Back To Top