skip to Main Content
 • Kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarda veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.
 • Ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (Örnek:’ Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirilmiş bir tesiste üretilmiştir.’)
 • Ürün üzerine kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya paket, kap için de bulunan bir ürün olabilir)
 • TQA – IAS logosu, belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz bir zemin üzerine kullanılabilir. TQA – IAS logosu, belgelendirilen yönetim sistemi doğrultusunda, verilen örnek logolardan  herhangi biri seçilerek kullanılabilir. Logo boyutları, oranlar sabit kalmak koşulu ile küçültülüp, büyütülebilir.
 • TQA – IAS logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak Belgelendirme Müdürlüğünde onay alınarak kullanılabilir.
 • Ticari amaçlı ve kurumsal logolar, ancak sertifika numarası ile birlikte kullanılabilir. Sertifika numarası, Belgelendirme Müdürlüğünden öğrenilerek kullanılmalıdır.
 • TQA – IAS logosu, belge teslim sırasında ilgili kuruluşlara verilir. Ayrıca logolara web sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir.
 • Belgelendirilen kuruluşlar, TQA – IAS logosunu sadece belge kapsamı dahilinde ki faaliyet alanlarında kullanabilir. TQA – IAS logosu  ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışında ki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
 • Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi işlemleri uygulanır.
 • Belgenizin iptal olması durumunda kuruluşunuzun kullanmış olduğu belgelerin resmi kurumlarda ve ihalelerde kullanım geçerliliği kalmayacağından şirketinizin reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürlerinde, ürün ambalajlarında kullanılamaz.

PPMkQv Z7dkYA

Back To Top