skip to Main Content

Eğitimin Adı:
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Kalite Yönetim Sistemleri ikinci taraf ve üçüncü taraf denetçileri için bilgi ve beceri kazandırmak ve baş denetçiler yetiştirmek üzere geliştirilmiş bir eğitimdir. Bu eğitim yan sanayi ve belgelendirme denetçileri için hem yeterlilik kazandırma hem de bilgi ve beceri kazandırma amacı ile düzenlenmektedir. Eğitim etkileşimli bir ortamda katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerini sağlamaktadır. Bu eğitim sayesinde denetçilik ve baş denetçilik kariyerinize ilk adımı atmış olacaksınız. Tüm belgelendirme kuruluşları bu eğitimi denetçi ve baş denetçi atamalarında bir ön şart olarak ele almaktadırlar. Bunun ötesinde katıldığınız eğitimden sonra kendinizi denetim yapabilecek yeterlilikte hissetmeniz, bunu sağlayacak bilgi ve beceriyi elde etmeniz en önemli etken olacaktır.

Hedef Kitle:
Orta ve üst düzey çalışanlar, kalite ile ilgilenen herkes bu eğitime katılabilir.

Akreditasyon:
Exemplar Global (RABQSA)

Eğitimin Süresi:
40 saat (5 gün)

Eğitimin İçeriği:

1. ve 2. Gün: AU Modülü – “Yönetim Sistemleri Denetimi”

Kalite, QMS & QMS dokümantasyonun tarihi
Sürekli iyileştirme
Standartlar & ISO 9001
Denetim süreci
İletişim becerileri
Denetçinin rolü, sorumlulukları ve becerileri
Soru geliştirme
ISO 19011
Denetim planları ve gözden geçirme
Denetim raporları ve düzeltici faaliyetler
Denetçi teknikleri
Süreç tabanlı denetim ve örnekleme

3. ve 4. Gün: QM Modülü – “Kalite Yönetim Sistemleri Denetimi”

ISO 9001:2001 standardındaki yeni değişimler
Son gelişmeler
Kabul edilebilir hariç tutmalar & denetimlerin kapsamı
Kalite yönetim prensipleri
ISO 9001’in unsurları (ayrıntılı açıklamaları)
Entegre yönetim sistemleri.

5. Gün: TM Modülü – “SistemDenetim Takımlarınn Yönetimi”

Sertifikasyon süreci
Denetçi becerileri ve yetenekleri
Denetçinin denetleme kodu
Denetimin yasal/etik yönü
Denetim Kodları

Back To Top