+90 332 351 22 04 tqa@tqa.com.tr

ISO 14001:2015

Ürünün hammaddeden başlayarak, üretiminden ve müşterinize ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreç de çevresel faktörlerin belirlenmesi, kontrol altına alınması ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması sağlayan bir yönetim sistemidir. Sistemli bir şekilde çevreyi koruduğunuzu, taraflara ancak ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ile gösterebilirsiniz. ISO 14001 standardının şartları günümüzde gönüllülük esasına dayansana yakın bir gelecekte gerek toplumun, gerek müşterilerinizin ve gerekse devletin yaptırımları ile zorunluluğu artacaktır.

Neden ISO 14001?

 • Firma Saygınlığının Ve Pazar Payının Artması;
 • Ulusal ve Uluslararası Yasa Ve Mevzuatlara Uyumun Sağlanması;
 • Çevreye Karşı Sosyal Sorumluğun Bir Parçası;
 • İyi Bir Çevresel Denetim Mekanizması;
 • Çevre Bilinci Gelişmiş Ve Motivasyonu Artmış Çalışanlar,
 • Doğal Kaynakları Akılcı Kullanması;
 • Çevrenin Korunması ve Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Kirliliğin Kaynaktan Başlayarak Kontrol Altına Alınması Ve Azaltılması,
 • Çevreye Karşı Bilinçli Tüketicinin Kazanılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) Ve kazalara karşı hazırlıklı olmak,
 • İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırılması,
 • Çevre Etkilerinden Kaynaklanan Maliyetlerin Düşmesi,
 • Şirket İmajının Artması

ISO 14001:2015’deki Yapısal Değişiklikler

Yüksek Düzey Yapısı

Revizyon Yüksek Düzey Yapısı denilen yapıya sahip olacak:

 • Tüm yönetim sistemler için özdeş yapı
 • Çekirdek metinlerin ve tanımların tüm standartlarda aynı şekilde kullanılması
 • Normların daha kolay anlaşılabilirliği
 • Entegre yönetim sistemlerin daha etkin uygulanması

ISO 14001:2015’ın Maddeleri:

1. Kapsam

2. Uyulması gereken referans

3. Terimler ve tanımlar

4. Kuruluşun genel durumu

5. Liderlik

6. Planlama

7. Destek

8. Operasyon

9. Performans değerlendirme

10. İyileştirme